Soutěž pro 4. TŘÍDU

„STORY“ = příběh

Vymyslíte text, který bude o někom, koho máte rádi!

Příběh začne tím, že popíšete sami sebe. Kdo jste, kolik vám je let, kde bydlíte, co máte rádi, co sledujete v televizi, co máte rádi za předměty ve škole, co umíte dělat nebo neumíte dělat.

Pokračovat bude tím, že popíšete někoho jiného – tzv. třetí osobu. To samé co jste psali o sobě napíšete o té třetí osobě!!!!

DŮLEŽITÉ! Příběhem se budete prezentovat na internetu, kdy já na www.js-svet.cz vyvěsím nejlepší 3 práce a bude za něj hodně bodů :-)

Např.:

My hero is my mum. Můj hrdina je moje maminka.