Kontakt


Bc. Barbora Urbanová, vedoucí lektorka

výuka v prostorách ZŠ Dolní Břežany (www.skolabrezany.cz)

urbanova.bara@icloud.com

urbanova@js-svet.cz

773 955 279

Číslo účtu pro platby:        7739552796/5500 (při platbě není třeba uvádět variabilní symbol, do poznámky prosím vložte jméno dítěte)

Barbora Urbanová

V současnosti absolventka bakalářského programu Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta Mezinárodních vztahů, obor Politologie, studuje navazující magisterské studium.

Maturovala s vyznamenáním na Obchodní akademii, Resslova 8, obor Ekonomické lyceum, z anglického jazyka obdržela známku 1. Při svém bakalářském studiu absolvovala několik předmětů v anglickém jazyce – zejména obchodní angličtinu, dále pak angličtinu v mezinárodních vztazích.

Jelikož je anglický jazyk jejím koníčkem, dále se zdokonaluje absolvováním nejrůznějších (i zahraničních) kurzů, dosáhla mezinárodní úrovně B2 (mezinárodní certifikát FCE) a nově i úrovně C1 (mezinárodní certifikát CAE). Nadále se bude školit v oblasti práci s dětmi a výuce jazyků dle Cambridge University.

Studuje i francouzský jazyk, ráda čte, fotografuje a cestuje.

Zkušenosti s výukou dětí od roku 2010.


Bc. Martina Svobodová, lektorka

svobodova@js-svet.cz

image

Naše nová posila Martina k nám přijíždí z Velké Británie. Absolvovala Střední odbornou školu Specializační v oboru Cestovní ruch s vyznamenáním. Obor zaměřený na cestovní ruch věnoval velkou pozornost výuce jazyků, především angličtině.

Poté vystudovala bakalářský stupeň, obor Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity. Státní závěrečnou zkoušku splnila ve všech modulech na výbornou.

Anglický jazyk studovala již od prvního roku na základní škole, avšak z největší části jen pasivně. Po vystudování bakalářského stupně se rozhodla žít ve Velké Británii, přesněji v Londýně, kde bydlela rok a půl. Zde získala certifikát o úrovni anglického jazyka „D-Upper Intermediate (CEFFR B2)“. Poté pracovala v restauracích, kde byla každodenně v kontaktu s lidmi.

Nyní se vrátila z Londýna predevším kvůlli navazujícímu studiu – nastupuje na magisterský program na Provozně-ekonomické fakultě v oboru Podnikání a administrativa specializace Marketing.

Má mnoho zkušeností s dětmi. Nejen, že profesionálně hlídala děti v ČR, ale i v rámci svého působení v Londýně má zkušenosti jako nanny.

 

Napsat komentář