Domácí úkol na prázdniny 5. TŘÍDA

Za domácí úkol přes prázdniny mají děti zadáno na straně 30 v učebnici cvičení 1,2

Ve cvičení 1 mají děti používat What, What sort of (= jaký druh), Who, Where, Why, When

Ve cvičení 2 mají doplnit dialog z nabídky.