Author: » Martina Svobodová

Příspěvky

No image
No image

3. třída středa 2.3.

Se třetí třídou jsme dodělali kapitolu 6. „Dinner time“, kde jsme probírali slovíčka týkající se jídla jako např: eggs, chips, milk, bread, rice, chicken, juice, water, meat, potatoes … a začali jsme kapitolu 7. „At the farm“, kde probíráme slovíčka: horse, fish, mouse, bird, frog, spider, lizard, cow, duck, goat, sheep, giraffe, crocodile, snake, elephant, monkey…. […]

No image

4. třída úterý 1.3.

Se čtvrtou třídou doděláváme kapitolu 4. „In the city“ – slovíčka – bus station, library, bank, cinema, supermarket, market, sports centre, swimming pool… Také jsme probírali profese jako např. firefighter, nurse, dentist, farmer, police officer, teacher… příští hodinu děti čeká malé opakování z lekcí 3 a 4.

No image

2. třída úterý 1.3.

S druhou třídou jsme dodělali kapitolu 5. „Our pets“, ve které jsme probírali slovíčka – cat, fish, mouse, horse, bird, dog a začali jsme kapitolu 6. „My face“, ve které budeme příště s dětmi pokračovat. -slovíčka – eyes, head, hair, nose, teeth, ears, mouth

No image

Třetí hodina s 5.třídou (středa)

Dnes jsme s dětmi procvičovali SLOVESO BÝT I am = Já jsem,   You are = Ty jsi,   He is = On je,  She is = Ona je,    It is = Ono/To je We are = My jsme,  You are = Vy jste,  They are = Oni jsou ZÁJMENA My = moje,  Mine = […]

No image

Třetí hodina s 3. třídou (středa)

Dnes jsme s dětmi procvičovali slovíčka (table, board, cupboard, ruler, bookcase, eraser, classroom, teacher, wall, fish atd.) také ale (on, in, under).  Probírali jsme fráze „There is… “  a  „There are… “ např. „There are eighteen books in the bookcase“, “ There is a ruler under the desk“ Za domácí úkol mají děti pouze jedno cvičení […]

No image

Třetí hodina s 1. třídou (1.skupina středa Martina)

Dnes jsme si s dětmi procvičovali barvy (red, yellow, blue, green, pink, white, black, purple, violet), čísla (1-10) a také slovíčka (bag, table, pencil, eraser, rubber, pen, pencil case, chair). Aktivně s písničkou jsme si zkoušeli také fráze (sit down, stand up, open your book, close your book, look, listen, point) také (circle, triangle, square). […]

No image

Třetí hodina s 3. třídou (úterý)

Dnes jsme procvičovali barvy, počítání od 1-20 a také abecedu. Dělali jsme cvičení v Activity booku str.6/9,10, dále my progress a začali jsme novou kapitolu „Back to school“ str.8/1 Find and write the words,2 Listen and colour. Za domácí úkol mají děti str.9/3.

No image

Třetí hodina s 4.třídou (úterý)

Dnes jsme dokončili cvičení z minulé hodiny, které se týká spellingu. Pomocí cvičení v Pupil´s booku str 3/4 „Listen. Say the number and the colour“ jsme si procvičili čísla, barvy a skladbu věty. Aktivně jsme si o cvičení povídali. Např.  K-I-T-E   – That´s number seventeen and it´s purple. Máme také nová slovíčka týkající se […]

No image

Třetí hodina s 2. třídou (úterý)

Dnes jsme si procvičovali základní barvy (blue, green, red, pink, white, black, purple, yellow) a také jsme opakovali čísla od 1 do 10 a aktivně si povídali. (activity book str.7/ my picture dictionary, my star card). Také jsme začali novou kapitolu „My school“ u které jsme zatím zvládli první cvičení str. 8/1 a příště budeme […]