4. třída úterý 1.3.

Se čtvrtou třídou doděláváme kapitolu 4. „In the city“ – slovíčka – bus station, library, bank, cinema, supermarket, market, sports centre, swimming pool…

Také jsme probírali profese jako např. firefighter, nurse, dentist, farmer, police officer, teacher…

příští hodinu děti čeká malé opakování z lekcí 3 a 4.